Service & Underhåll

Nordic Arena Service erbjuder service och underhåll av sport- och lekanläggningar inom tre olika områden.

Miljögenomgång

Under en miljögenomgång går vi på djupet och kontrollerar hur er anläggning påverkas av miljön den befinner sig i.

Genomgången innefattar bland annat borttagning av löv, sand, skräp och liknande. Men vi gör också en djuprengöring av gummibeläggningar med hetvatten-tvätt.

Sist men inte minst kontrollerar vi ytbeläggningen, där vi bedömer huruvida ni är i behov av eventuella reparationer eller påfyllnader.

Reparationer

Våra reparationer kan vara både stora och små, men oavsett vilket så finns det ingenting vi inte klarar av.

Små reparationer kan till exempel handla om mindre lagningar i konstgräs eller gummibeläggning.

Stora reparationer kan handla om större ingrepp, som exempelvis en total omläggning av konstgräset eller gummibeläggningen.

Underhåll

Att underhålla sport- och lekanläggningar kan vara tidskrävande och svårt. Därför finns vi.

Här erbjuder vi påfyllnad av granulat i konstgräs, vi borstar också gräset samt gör en sanering av microbakteriell påväxt.

Har ni en lekplatsutrustning kan vi erbjuda en gedigen säkerhetskontroll. Vi upprättar också en underhållsplan som följer tillverkarens rekommendationer.

Copyright © 2020